Berea

BereaTuinsig

Kontakinligting:

Predikante: Ds. RHJ Venter 

Ds DN Ras

Saakgelastigde: Me R van der Merwe

Kantoorure: Ma, Wo: 09:00 – 12:30

Tel/faks: 031 3095592

E-pos: ngkberea@telkomsa.net

Eredienste en Kerkkantoor: Tuinsig, Problem Mkhizeweg 12, Morningside, Durban

 

 

 

‘n Stukkie Geskiedenis:

Stigtingsdatum: 18.07.1945.

Die woongebied Berea bied ‘n pragtige uitsig oor die stad Durban en die see. Die mooi parke en die botaniese tuin verleen ‘n rustigheid aan die omgewing. Tydens stigting in 1945 het die gemeente nie ‘n eie aanbiddingsplek gehad nie.

Die eerste leraar (1946 – 1948), ds FN van Niekerk het dadelik begin met onderhandelings vir ‘n kerksaal. Gedurende ds J Adler se bediening (1948 – 1968) is die saal gebou, en later ook ‘n kerkgebou wat in 1958 in gebruik geneem is.

Heelwat later het die stadsgemeentes begin ontvolk en onder finansiële druk het Berea, Glenwood en Port Natal gemeentes besluit op eenwording op 15 Maart 1992.  Berea se kerkgebou is verkoop, maar die gemeente het egter weer in 1997 afgestig.

Hul nuwe aanbiddingsplek, wat ingerig is by Tuinsig Sentrum vir Bejaardes, is in gebruik geneem met ‘n funksie, orrelspel en musiek. Ds. RHJ Venter, direkteur van Tuisig, bedien tans die 88 lidmate.