Escombe

 

Kontakbesonderhede:

Leraar: Ds CJ Jordaan (emeritus)

Admin personeel: Me GR Vorster en M Scheepers

Kerkkantoor: tel 031-464-3251, e-pos: grv@vrst.co.za

Kantoorure: Ma, Wo, Vr 09:00-13:00

Kerkgebou: Jubileesingel 49.

 Foto: 1981

Histories:

Escombe is op 27 September 1974 van Pinetown Gemeente afgestig met ‘n ledetal van 368. Die Gemeente het op 31 Januarie 1981 hul eie nuwe kerkkompleks ingewy. In hul feesbrosjure wat tydens die inwyding saamgestel is, staan die volgende:

“Gen 22:14 “Die Here sal Voorsien.” Met hierdie woorde op die kanselkleed betuig die Gemeente van Escombe nie alleen hulle geloof in die Here nie, maar dit spreek ook van diepe dankbaarheid sowel as ‘n onvoorwaardelike gehoorsaamheid aan God die Vader – soos Abraham gehoorsaam was.”

 As eerste leraar van die nuwe gemeente word Ds CJ Jordaan van Pinetown beroep en word hy en sy gesin op 14 Desember 1974 in die gemeente verwelkom en bevestig. Ds Jordaan dien nog steeds in hierdie gemeente en is die predikant wat die langste in dieselfde gemeente in KZN gedien het.