Durban

Kontakbesonderhede

Leraar: Bediening in kombinasie met Berea – Ds Johan Venter en Desmond Ras

Saakgelastigde: Liz Kleinhans, Tel 031 466 4196.

E-pos: kleinhans@telkomsa.net

Registeradmin – Sinodale Argiefkantoor, Pietermaritzburg. Tel 033 345 2279

Kerkgebou: Smithstraat 151

Stigtingsdatum: 09.07.1913.

 

Hoewel die dorp Durban reeds in 1835 amptelik as dorp verklaar is, het die gemeente eers 78 jaar later tot stand gekom. ‘n Sekere mnr. J C du Plessis, ‘n baie toegewyde Christen, het baie hiermee te doen gehad.

Hy het reeds in 1906 met ‘n huiskerk begin wat uiteindelik uitgeloop het op gemeentestigting in 1913. Hy het dan ook die nuwe kerkgebou oopgesluit toe dit in 1924 in gebruik geneem is.

Die eerste leraar in 1914 was Eerwaarde WPJ Poen. Die gemeente is vandag algemeen bekend as die Smithstraat kerk. Weens die ontvolking van die middestad het daar ongelukkig min lidmate oorgebly.  Die gemeente word in kombinasie met Berea bedien.