Durban-Oos

Kontakbesonderhede:

  • Predikant: Ds. WGF Neethling en GA Hanekom (Kpln)
  • Sekretaresse: Johnny Barnard (hulp) – Tel. 031 467 2392
  • E-pos: wandabasson@absamail.co.za

 

‘n Stukkie Geskiedenis

Durban-Oos is die jongste gemeente in KZN en het op 1 September 2005 ontstaan uit die samesmelting van Montclair en Durban-Suid.  Durban-Suid het sedert 1941 bestaan en die kerkgebou is in Desember 1967 in gebuik geneem. 

Ou Durban-Suid

Montclair is in 1951 afgestig en het in 1954 ‘n kerksaal gebou, waarin voorlopig eredienste gehou is. Die kerkgebou is in 1973 in gebruik geneem. Daar word vandag steeds eredienste in albei kerkgeboue gehou.