Drakensville-Vallei, Newcastle

DrakensbergVallei 

Kontakinligting:

Leraar: ds RF Erasmus

Saakgelastigde: Mev IL Brink

Kerkkantoor: tel/faks 034-318-1537 (Ma-Vr 08:30-13:00)

E-pos: valleing@telkomsa.net

Kerkgebou: H/v Paddock- en Baxterrylaan, Newcastle.

 

                

‘n Stukkie Geskiedenis

Die gemeente Drakensberg-Vallei in Newcastle het op 20 September 1981 van Bergsig, Newcastle afgestig. Die Gemeente is deur die volgende leraars bedien, ds F.P,du T. Visser, Ds. Joseph W. Brooks, Ds Johan A Jacobs, Ds. Johan Keyter.

Tans is die leraar Ds Roelie Erasmus. Eredienste is eers in die Drakensberg Primêre skool gehou, waarna die Kerkgebou op 26 Mei 1984 ingewy is. Ons het 756 belydende lidmate en 215 dooplidmate. Daar is 328 besoekpunte in die gemeente.