Die Parke, Newcastle

Die Parke1

Kontakinligting:

Leraar: Vakant

Saakgelastigde: Mev N Ferreira

Kerkkantoor: tel/faks 034-318-2421 (Di-Do 09:00-12:00)

E-pos:  dieparke@telkomsa.net

Kerkgebou: H/v Wolf- en Jakkalslaan, Amajubapark, Newcastle.

Gemeentenuus

 

Kruin en Parke (Newcastle) het Jeugnaweek gehou – Wat ‘n groot belewenis …

Die naweek (24-26 Julie 2009) is begin met ‘n Talentaand – dit was ‘n aand van saam sing en bowenal jou half dood lag vir meeste van die items wat gelewer is. Daar was iets van alles bv. Afrikaanse sang en dan ‘n groot gekoggel met vele kunstenaars soos Gé Korsten en onse Mimi.

 

Saterdag was daar ‘n groot Boeredag met tradisionele boeresport soos sakresies, toutrek, ens. Wat vir ons die hoogtepunt was, is hoe die jongmense ‘gebond’ het. Saterdagaand was ons groot aand met Bobby van Jaarsveld se optrede. Die aand is begin met ‘n meer serkulêre vertoning, maar wat ‘n wonderlike einde –  sonder dat dit beplan of verwag is het daar ‘n groot ding gebeur. Die Vertoning sou om 21:30 klaar wees, maar die Here het oorgeneem en daar was net Christelike musiek gesing tot 23:00. Mens kon sien hoe die kinders en selfs volwassenis net oopgemaak het vir die Here. Daar was reg deur trane van blydskap…

 

Met nuwe lewe het almal die Sondag opgestaan en ‘n groot spitbraai aangepak waar daar 3 skape gespit was. Die Gemeente-ete is aangebied deur die jeug en wat ‘n groot sukses. Daar was so baie mense dat daar amper te min vleis was. Ons naweek is afgesluit met ‘n wonderlike Lofprysing deur “Nuwe Generasie” die jeugband van Kruin gemeente. Daardie aand het ons die Here se teenwoordigheid so gevoel en daar was weereens trane van blydskap. Vir my as jeugwerker was die hoogtepunt beslis die saam bid van die jongmense. Daar is nie gevra of hulle wil saam bid nie, maar hulle het spontaan gaan staan en bid … Prys die Here daarvoor!

Die naweek sou niks gewees het sonder die Here nie!

Alle eer kom Hom toe, loof en prys Hom vir wat Hy doen.

Groete: KRUIN EN PARKE JEUG

 


 

Histories:

NG Gemeente Die Parke is op 16 Junie 1973 gestig as een van ‘n tweeling: Die Parke en Bergsig.

Ds. G F van Schalkwyk was die eerste leraar. In hierdie tyd het die gemeente ‘n nuwe Kerkkompleks laat bou op 22-23 Maart 1980 het die gemeente die nuwe kerkkompleks in gebruik geneem. Die Parke het tans net oor die 500 siele. Vanaf 01.03. 2006 is ‘n samewerkingsooreenkoms met Die Kruin aangegaan en dr  André Strydom bedien die twee gemeentes.