Danskraal

Danskraal

Kontakbesonderhede:

Leraar: Ds. Magdalena Marais

Saakgelastigde: Marie Motto-Ross

Tel/Faks: 036 637 2567

Kantoorure: Ma-Vr 08:00-12:00

 

Iets oor die Bediening:

Ds Magdalena Marais is op Sondag 17 Augustus 2008 as leraar van Danskraal gemeente in Ladysmith bevestig. Sy bedien die klein, maar begeesterde gemeente as tentmaker, waar sy op dieselfde perseel as die kerkgebou ook die CMD-tak se administratiewe bestuur waarneem.

 

‘n Stukkie Geskiedenis:

Op 24 November 1953 het die noordelike wyke van Ladysmith afgestig tot ‘n nuwe gemeente met die naam Danskraal. Vroeg in die volgende jaar is ds. JP Fourie as eerste leraar bevestig. In Oktober 1956 is die kerkgebou ingewy.