Bergsig, Newcastle

Bergsig1

Kontakinligting:

Leraars: ds GJ van Jaarsveld en ds FJ van der Merwe

Skriba: Me Tia du Plessis

Kassier: Me Cecile van Niekerk

Kerkkantoor: tel 034-312-6209 – Ma-Do 08:00-13:00, Vr 08:00-12:00

E-pos:  skriba@bergsignewcastle.co.za

Kerkgebou: H/v Duiker- en Steenbokstraat, Newcastle.

 

Besoek die gemeente se eie webblad by: www.bergsig.org.za

 

                    

 

Historiese feite:

Met die oprigting van die Yskorwerke in die vroeë sewentiger jare en die gepaardgaande vestiging van honderde nuwe gesinne, het Newcastle van ‘n rustige, klein plattelandse dorpie gegroei tot ‘n groot nywerheidsdorp met ‘n “stadsatmosfeer”.

Hierdie verandering het ook op die kerk ‘n invloed gehad en die ou gevestigde Newcastle-gemeente se lidmaattal het in ‘n baie kort tyd so toegeneem dat afstigting onvermydelik was. Op 16 Junie 1973 het “n tweeling” toe afgestig met Die Parke ‘n halfuur ouer as Bergsiggemeente!  

Ds Fanie Schoeman was die eerste leraar. Ons lidmaattal staan tans op 1 215 siele. Na 35 jaar streef Bergsig steeds om onder Sy beheer te werk in die Koninkryk van God.