Westville

Westville

Kontakbesonderhede:

  • Leraar: Ds. Alwyn Landman
  • Saakgelastigde: PA Coetzee
  • Kerkkantoor: tel 031 266 5250
  • E-pos: ngkwestville@absamail.co.za
  • Kerkgebou: Byronoord 11, Westville

NG Kerk en Presbiteriaanse Kerk vat hande in Durban

 

 Die NGK Westville en die Presbiteriaanse Kerk Westville Durban het onlangs geskiedenis gemaak toe hulle besluit het om hande te vat in die uitbreiding van God se Koninkryk.

 

Ds Nick Wit van die Presbiteriaanse Kerk en Ds Gerhard Kemp van die die NGK Gemeente Westville het die moontlikheid bespreek dat dié twee gemeentes die kerkgeboue van die NGK Westville mag deel. Na talle samesprekings het die partye eenstemmigheid bereik en is daar besluit om die persele te deel. Ter viering hiervan het die twee gemeentes op 7 September 2008 ‘n gesamentlike diens gehou. Die Presbiteriaanse gemeente het met baniere en vlae vanaf die Westville Poskantoor na die die Kerk geloop waar hulle deur lidmate van die  NGK Gemeente Westville verwelkom is. “Dit was ‘n heuglike dag van sang, gebed en die Woord ,” het mnr PM Myburgh, ouderling van die die NGK Westville gesê.

 

Pieter Michiel Myburgh (Mike)

Histories:Die N G Gemeente Westville het op 30 April 1975 tot stand gekom toe ons van Pinetown afgestig het. Ds. N. F. Wilson, voorheen medelaar van Pinetown, was ons eerste predikant. Hy is op 14 Desember 1980 skielik in die amp oorlede. Ds. Gerhard Kemp is daarna beroep en hy is die naweek van 26-28 Junie 1981 in Westville ontvang en bevestig.

Mnr. Lionel van Tonder is die enigste lid van die oorspronlike kerkraad wat tans nog op die kerkraad dien. Hy het verdere geskiedenis gemaak toe sy kleindogter, Milandré van den Heever, voorgestel is as diaken (bediening) in 2007 – Susan Becker.