Vryheid

 

Vryheid

  

Kontakinligting:

  • Leraars: ds F van Niekerk  en S Heyns (Brugpredikant)
  • Admin: Christene Grobler
  • Fin Beampte: Gisela Lundi
  • Kerkkantoor: tel 034 982 2862 (Di-Vr 08:00-13:00)
  • E-pos: admin@vryheidklipkerk.co.za
  • Kerkgebou: Utrechtstraat 180

‘n Stukkie Geskiedenis

Die gemeente het begin as deel van die Vrye Republiek (1886) en was tot in 1948 deel van die ou Transvaal-provinsie. Die gemeente staan ook bekend as “Die Klipkerk”. Die pragtige kerkgebou is in 1894 in gebruik geneem en restourasiewerk is in 1970 gedoen. Die historiese kerkorrel dateer uit 1894. Dis ‘n plattelandse gemeente. ‘n Groot deel van die boeregemeenskap rondom Vryheid skakel hier in. (Sonja Pretorius en Gisela Lundie, Admin Personeel).