Utrecht

Utrecht 

Kontakinligting:

Leraar: Ds. Mike Dames

Saakgelastigde: Mev F Potgieter

Kerkkantoor: Tel 034 3313377; Ma; Vry: 09:00- 12:00; Wo; 12;00 – 15:00

E-pos: ngkutr@gmail.com

      Stigtingsgeskiedenis:

  • Stigtingsdatum: 19 November 1854

Die eerste Christelike byeenkoms binne die grense van die latere gemeente Utrecht is op die vooraand van die “Slag van Bloedrivier” (1838) deur Sarel Cilliers gehou.  Baie Trekkers het hulle in die gebied oorkant die Oranjerivier gevestig, sodat die eerste gemeente kort daarna in Pietermaritzburg gestig is.

 

Teen 1852 het dr HE Faure predikant van Pietermaritzburg gemeente geword, maar die uitgestrekte gebied het behoorlike bediening onmoontlik gemaak. In 1854 is die noordelike deel van Natal afgestig tot ‘n tweede gemeente: Utrecht. Predikante was skaars, maar ds. Faure en later ds. DPM Huet het gereeld die lang reis deur die gebied per ossewa aangepak.

 

In 1857 kon die eerste kerkgeboutjie in gebruik geneem word. Ds. Frans Lion Cachet was die eerste leraar (1865 – 1873).  In 1893 is die huidige kerkgebou in gebruik geneem. Dit is die oudste kerkgebou in KwaZulu-Natal wat vandag nog in gebruik is.