Umhlanga

Umhlanga

Die gemeente visie is: Om in Jesus se voetspore te volg.”

 

Kontakinligting:

Leraars: ds AW Erxleben en ds NJ Janse van Rensburg

Skriba: Maryke Schreuder

Kassier: Annemarie Kotze

Kerkkantoor: tel 031 561 3191 (Ma-Vr 08:00-13:00)

Kantoorure:  Skriba:Ma-Vr 08:00-13:00

Kassier: Di 9:00-14:00

 

E-pos: office@ngumhlanga.co.za

Kerkgebou: Herrwoodrylaan 34, Umhlanga Rocks

Webblad: www.ngumhlanga.co.za

 

Histories:

NG Gemeente Umhlanga is op 1 September 1978 gestig. Die leraars wat die afgelope jare die gemeente bedien het, was ds JB Haasbroek, ds Jurie Badenhorst en ds Marius Oosthuizen.  Tans is daar drie predikante werksaam, ds Awie Erxleben, ds Thomas de Wet en ds Nico Janse van Rensburg (Hawe & Sending). Eenwording het in Maart 2006 plaasgevind met Durban-Noord Gemeente.  Die gemeente visie is:  Om in Jesus se voetspore te volg. (Tenita Harris, Admin)