Port Natal

 

Port Natal

Leuse:  Port Natal wil ‘n liefdesgemeenskap wees wat mense so aanraak dat hulle aktief betrokke raak by Christus en Sy kerk.

 

Kontakbesonderhede:

Leraar: ds DJ Venter

Gemeentebestuurder: Rene Swanepoel

Kerkkantoor: tel/faks 031 205 3728 (Ma – Vr 08:00-12:00)

E-pos: ngkportnatal@vodamail.co.za

Kerkgebou: Esther Robertsweg 455, Umbilo, Durban

 

Histories:

Port Natal gemeente is op 18 Julie 1945 gestig.

Die sentrale tema by Port Natal se verjaarsdag-vieringe was nog altyd dankbaarheid teenoor God – vir die Kerk, vir ons gemeente en vir die genade van elke dag. In 1966, toe ons “21 Jaar van genade” herdenk het, het ons bely: “ Alles tot eer van die Here”.

En ons was dankbaar. In 2005, toe ons sestig geword het, kon ons feesvier met die tema “Eben-Haeser” – “ …want tot nou toe het die Here ons gehelp…” En ons was dankbaar. Ons vier die “drie-en-sestig” met danksegging en met ‘n gebed om seën – vir die kerk op aarde en hier in Suid-Afrika, en vir elke gemeente.

En ons bly dankbaar!