Pietermaritzburg Noord

PMBNoordKerk

“Dien die Here en mekaar!”           

Kontakbesonderhede:

 

  • Predikante:  ds. Magdaleen Sadie,  en ds. Ben van Dyk (in sinodale diens).
  • Saakgelastigde: Elizma Roselt – Tel: 033 344 2470.
  • E-pos: ngkpmbnoord@globex.co.za

‘n Stukkie Geskiedenis …

En lees ondertoe alles oor die gemeente se wonderlike BYBELPROJEK!

Op 2 November 1949 is daar in die kerkgebou van Pietermaritzburg-Wes oorgegaan tot die afstigting van Wes-gemeente se noordelike wyke tot ‘n selfstandige gemeente, Pietermaritzburg-Noord. Die nuwe gemeente se grense was baie uitgestrek, maar Drakensberg (Ixopo), Napierville en Merrivale het later selfstandig geword. Die eerste leraar was ds. GH Oosthuizen. Die kerksaal is in 1951 as voorlopige aanbiddingsplek in gebruik geneem. Die huidige kerkgebou is in 1973 ingewy. Die ou moeder, Pietermaritzburg-Wes en ook Napierville is later weer by Noord ingelyf.  In 2008 het die bedieningspunt van die historiese Pietermaritzburg (Voortrekker) gemeente in die middestad ook gesluit en ‘n aantal van hierdie lidmate het by Pietermaritzburg-Noord ingeskakel.

Met meer as 800 lidmate is daar volop geleentheid om ons leuse met entoesiasme uit te leef!

— ooo OOO ooo —

 Pietermaritzburg-Noord : Bybelprojek

Ons wil die Here loof vir die mees onverwagte en mees onwaarskynlike maniere waarop Hy te werk gaan om Sy Woord by dié mense uit te bring met wie ons nooit ooit enige kontak sal hê nie.

Dit is nie ons projek nie – dis God se projek.

Dis ‘n projek sonder einde en sonder grense – God se werk is oorweldigend sigbaar en maak ons nederig en vol eerbied en lof vir Hom!  Die Woord ken nie grense nie, is lewend en kragtig en bo alles – vir ewig!

Ons leuse: “Nie aan ons nie, Here, nie aan ons nie, maar aan U NAAM kom die lof toe!” Ps 115:1.

 2013

Eerste Saterdag van die maand!

Soos elke ander eerste  Saterdag is dit Taxi-Uitreik in Pietermaritzburg-Noord.

Nogal die eerste een vir 2013 op 2 Februarie. In die parkeerarea langs die taxi-staanplek in die middestad, bid ons klompie spanlede dat die Here vir ons oop oë en oop harte sal gee vir die spesiale afsprake wat Hy reeds vir ons in hierdie kosbare drie ure gemaak het, en vir duidelike leiding om te kan onderskei wanneer iemand in ware nood ‘n gratis Bybel in die hand moet kry.  Binne is die aanvraag heel goed.Riaan straal soos ‘n nuwe mens en getuig vrymoedig: Wat ‘n genade om weer hier te wees na sy kritieke hartaanval ‘n paar weke vroeër. ‘n Paar spanlede beman die tafeltjie, terwyl ander met Bybels in die hand deur die terrein beweeg. Daar is afwagting, want môre vier ons die langbeplande Bybelfees! 

Sedert 2009 versprei die gemeente Bybels aan almal wat dit graag wil hê. Reeds in 2012 het die kerkraad besluit om in November ‘n Bybelfees te reël, wanneer ons volgens skatting die  wonderlike mylpaal van 20,000 Bybels sou bereik. Maar toe brand die kerk se dak! En toe neem die herstelwerk langer as November 2012 en die Bybelfees skuif na 3 Februarie 2013 …

Op 31 Januarie 2013 tel ons voorraad en besef dat ons nog net 130 Bybels moet versprei om by die totaal van 21,000 in die vier jaar te kom!

Op 1 Februarie koop iemand 20 Bybels by die kerk – nou nog net 110 by die taxi-uitreik!

Teen oppaktyd is daar baie leë bokse, maar het ons nog geen idee of ons dit gemaak het nie. Eintlik maak dit ook nie meer soveel saak nie, want ons ervaar goeie gesprekke, getuienisse, vreugdes saam met die kopers – gelowiges, mense in nood … ewigheidswaarde wat nie in getalle gemeet word nie.

En dan daag my laaste “afspraak” op – ‘n man sonder ‘n stem, en dus sonder ‘n naam. Sy oë bly op die Bybels en sy lippe vorm woorde, maar van verstaan kom daar min. Gelukkig ken ons al die gebare … “die Bybels kos R20 vir die sagteband, R50 vir die hardeband”.  Sy gesig vertrek. Hy hou ‘n Xhosa Bybel vas en sy lippe maak ‘n tuit …. Dit neem ‘n rukkie om die “Zulu … Zulu … Zulu” uit te maak.  Ooo, hy wil ‘n Zulu-Bybel hê.  Maar die Zulu Bybel in sy hand ontstel hom nog meer, hy beduie en vorm woorde … Ek kliek dat hy geen geld by hom het nie. “Baba, vandag kry jy hierdie Bybel gratis en verniet.” Hy protesteer onhoorbaar, sit dit op die tafel neer – ons albei na aan trane.  Ek vat die Bybel en druk dit teen sy bors vas. “Die Here het jou baie lief, Hy gee vir jou die Bybel. Dis vir jou!” Hy is eers onseker, druk dit dan styf vas.

Sy gesig breek op deur my trane. Sy vinger vroetel by sy kraag in, oefen druk uit op die trachea en ek hou my oor naby sy gesig – net een woord oor en oor: “Jesus!  Jesus! Jesus!”

Ons gooi albei ons hande in die lug en ek juig saam met Hom: “Jesus! Praise the Lord!”

Die spanlede het die oorblywende Bybels al in hulle bokse teruggepak, toe poseer my vriend nog vir vreugde-foto’s!

Skaars tuis, kom die goeie nuus: Marietjie-hulle het getel, somme gemaak – ons het 128 Bybels versprei. Ons groottotaal na vier jaar: 21,018!

Môre vier ons Bybelfees!

“Nie aan ons nie, Here, nie aan ons nie, maar aan U Naam kom al die lof toe!” (Ps. 115:1).

Spanlid

So het dit begin

2009 

Januarie 2009: Die begeerte dat ons gemeente iets met ewigheidswaarde vir die Here moet doen het by lidmate gegroei. Die baie verwysings na die eindtyd en die laaste dae, (en die wete dat niemand buitendien vir altyd hier is nie) het ‘n dringendheid by ons laat posvat. Die Here het die pad verder gewys deur die oortuiging te gee dat geen getuienis of bediening meer kragtig kan werk as die Lewende Woord self nie. Slotsom: Ons moet Bybels by die mense besorg wat nog nie het nie!

Die Vrouediens keur R3 800 uit hulle fondse goed vir die eerste 100 Bybels, wat teen spesiale prys van R38 per Bybel van Bybelgenootskap aangekoop word. Ons maak voorsiening vir Afrikaans, Engels en Zulu-lesers. Die projek kry ‘n naam: “Een-vrou-een-Bybel” (as teenvoeter vir die “One-man-one-bullet” wat ons soms daar buite hoor)

Februarie 2009: Die amptelike bekendstelling van die projek by die aanddiens van 8 Feb: Lidmate word gevra om ‘n Bybel by die kerkkantoor te kom koop en te versprei (verkoop of gratis na gelang van omstandighede). Die kategeseskool gee hul kinderdankoffer vir nog Bybels. Die projek se naam verander vanself na ”Een-lidmaat-een-Bybel”. Teen einde Februarie is die eerste 100 Bybels uitverkoop en kan ons die volgende 100 aankoop teen R41 per Bybel. Ons besluit om te hou by R40 – ons sal wel die R1 uit donasies kan opmaak.

Maart 2009: By die aanddiens van 1 Maart besoek die gemeente van die Middestadbediening ons. Hulle neem 40 Bybels om te versprei. ‘n Skoolhoof in Sweetwaters laat vra 10 Bybels. Hier en daar word ons net die verskaffers – die Bybels vind vanself hul weg na mense met wie ons andersins geen kontak het nie.  Die projek se naam verander nog ‘n keer – “Een-lidmaat-baie-Bybels”. Die logistiek om Bybels vanaf Bybelgenootskap Durban in Pietermaritzburg te kry is ook geen probleem nie – lidmate wat pendel bied aan om dit saam te bring. Op 17 Maart word ons derde bestelling afgelewer. In net een kwartaal het ons reeds meer as 200 Bybels versprei.

Mei – Junie 2009: Teen einde Mei is daar reeds 340 Bybels versprei. Een van Noord se lidmate, Rosetta Stander, het onder meer ‘n projek om die armstes van die armes in die landelike gebiede te help om selfonderhoudend te word. So vra sy of Noord se Bybelprojek nie kan help met 300 Bybels teen spesiale prys nie. Bybelgenootskap het juis ‘n “Bye one, get one free” aanbod, ons moet net ‘n lening by die kerkraad kry vir die kontantvloei …  Maar nog voor die lening gevra kan word is die R6,150 reeds uit donasies ontvang en daar gaan die 300 Bybels. In plaas van lening goedkeur, sing die kerkraad:  “Prys die Heer met blye galme! O my siel, daar’s ryke stof (tot dankbaarheid). Ek sal solank ek leef my psalme vrolik toewy aan Sy lof!”

Einde Junie 2009:  Meer as 600 Bybels is reeds geplaas in die hande van mense wat nie voorheen ‘n Bybel gehad het nie. Ons kan nooit nou die projek stop nie. Lidmate wat een Bybel versprei het, ondervind dat mense weer en weer vra vir nog Bybels. Selfs huishulpe vra ook meer vir hul eie omgewing en kerke. Een so ‘n vrou is Bettie Buthelezi wat reeds 50 Bybels by die Rooms-Katolieke Kerk in Edendale versprei het. Lidmate getuig van bidure en Bybelstudies wat spontaan by hul werkplekke begin is – omdat almal nou Bybels het.

Julie – Augustus 2009: In die middel van Augustus is 880 Bybels reeds versprei. Sommige van ons Bybels is na die armstes van die arme gebiede in Msinga, ander het by Drakensville aangeland en onlangs is 80 Bybels na ‘n gemeente in Umlaasweg.  ‘n Klompie het hul eienaars in Standerton gevind. Daar is selfs ‘n Engelse Bybel Zimbabwe toe en ‘n paar Sotho Bybels word nou in Lesotho gelees. Vir die Here se werk is daar nie grense of perke nie. Einde Augustus staan ons totaal op 940!

September 2009:  Tydens die erediens op 6 September 2009 kon die gemeente met groot dankbaarheid en vreugde verneem dat 1,000 Bybels versprei is. In gebed het ons die Here Jesus gevra om elke nuwe Bybelleser te begenadig en om kragtig verder te werk deur Sy Woord nie leeg na Hom te laat terugkeer nie. Daarna het ons Hom geloof met die Oorwinningslied.  Op 27 September 2009 noem ds Raath van die kansel af dat 200 Bybels per geleentheid na die VGKSA gemeentes in die GEM gebied gaan – daar is R3,200 nodig vir subsidie om die prys R30 per Bybel te maak. Na die diens word R11,600 inbetaal – en daar was toe plek vir 240 Bybels Noord-Natal toe, teen die bekostigbare prys van R20 elk!

Oktober 2009:  Aan die einde van Oktober 2009 is daar reeds 1,400 Bybels versprei. Die konstante stroom hou net aan en aan. Iemand sê mens kan verslaaf raak aan die vreugde van mense wat vir die eerste keer ‘n eie Bybel aan die hart druk en in trane sê: “Thank you! God bless you!”  Ds. Zondi van VGKSA Machibisa sê daar is ’n merkbare verskil in hul gemeente – die mense kom graag na die Bybelstudies toe, want hulle het nou almal Bybels.

Op 25 Oktober was dit Hervormingsfees en Bybelsondag. Nog 1,500 Bybels wat reeds van Bybelgenootskap aangekoop is en wag om versprei te word, is voor die kansel gepak en aan die Here opgedra vir sy seën. Ons besef rondom ons is daar nog baie mense wat smag na Bybels.  Ons weet die Woord is lewend en kragtig. Ons weet hierdie Bybels gaan nog lewens verander.  Al die lof en eer aan God!

November – Desember 2009 – ‘n Paar leraars van die NGK gaan bring besoek aan die VGK Gemeentes in die GEM-Gebied in Noord-Zululand – van ons Bybels gaan saam en nog nuwe kontakte word opgebou. Die Here was goed vir ons – 1,590 Bybels is teen einde Desember versprei en nog 1,500 wag reeds om uit te gaan.

Die volledige prentjie – 2010

Ons het 2009 afgesluit met 1,590 Bybels wat versprei is – soveel meer as die 500 waarvoor ons beplan het. Teen die einde van 2009 is nog 1,500 Bybels reeds aangekoop vir 2010. Ons het gebid en geglo dat die Here Self weer die deure vir ons sal oopmaak. Net soos in 2009 word ons gebede op ongelooflike maniere verhoor. Al die lof en dank en eer kom Hom toe!

Januarie 2010 – Gedurende Januarie 2010 is 167 Bybels versprei. Van hierdie Bybels is 72 na Ulundi en Dingaanstat. Omdat die mense daar werklik behoeftig is, het ons ooreengekom dat hulle – soos verlede jaar – net R20 per Bybel betaal. Dit beteken alweer ‘n tekort van R1,440 in ons rekening. Maar die Here voorsien steeds deur mense wat donasies inbetaal om hierdie tekorte uit te wis. Daar is ook elke Sondag Afrikaanse, Engelse en Zulu-Bybels in die kerk se voorportaal. Lidmate neem gereeld daarvan om te versprei en plaas die geld in ‘n bussie.

Februarie 2010 – Op 10 Februarie 2010 was ‘n klompie leraars en sendelinge van die GEM-Gebied in Pietermaritzburg vir ‘n vergadering. Daar is 11 bokse Bybels saam met hulle terug Mtubatuba en Jozini toe. En ‘n paar dae later nog 5 bokse.  Ook Msinga en Mondlo koop Bybels aan teen spesiale prys. Teen die einde van Februarie staan die totaal vir 2010 op 766.

 

Maart 2010 – Ons Saterdagverkope by die kerk het stadig begin, maar Marietjie de Wet het vasgebyt en daar is reeds ‘n goeie klompie Zulu en Engelse Bybels in die omgewing van die kerk verkoop. Einde Maart staan die verkope vir 2010 op 983.

April 2010 – Na heelwat navrae het ons nou ook Sotho en Xhosa Bybels in voorraad. Die prys bly R40 per Bybel, behalwe as dit na die platteland gaan.  Ons verwag om binnekort weer Bybels na VGK Mtubatuba te stuur, wanneer ‘’n paar “verspieders” uit die ring daar gaan besoek aflê om uit te vind op watter sinvolle maniere ons na daardie gemeente kan uitreik.  Oor hierdie uitreik vertel ons later meer.

Die koerantverkoper-vroutjie Zandile (van wie ons al ‘’n paar maal geskryf het) het nou al 128 Bybels by die robot ontvang, verkoop en betaal. Nog is het einde niet!

(Naskrif 30.09.2010: Nadat Zandile 220 Bybels versprei het, was sy die afgelope drie weke nie meer by die robot nie. ‘n Nuwe koerantverkoper het haar plek ingeneem. Ons dank die Here vir haar bydrae en bid dat Hy haar verder sal versorg en gebruik).

Mei 2010 – Van die 1,500 Bybels wat in Oktober 2009 aangekoop is, is aan die einde van Mei 2010 reeds 1,285 versprei. Verspreidingspunte is (1) Noord se lidmate vanaf die kerk se portaaltafel, (2) koerantverkopers, straatverkopers en huishulpe, (3) VGK gemeentes in die platteland en GEM gebied.  Nuwe kontakte is: (a) Zimbabwe Pensioner Supporters Fund-vragmotor na Zimbabwe, (b) Zimele Developing Community Self Reliance.  Die kerkraad gee toestemming dat ons nuwe voorraad kan aankoop soos benodig.

Junie 2010 – Nog 474 Bybels arriveer op 9 Junie, op ‘n basis van ‘Buy-one-get-one-free’. Hierdie Bybels is in Mei beplan vir die armstes van die armes. Verdere subsidies sal, met die genade van Jesus, op 25 Julie tydens ‘n “Geldlegging-funksie” ingesamel word. Ons moet net ‘n paar Bybels nog versprei om by 3,000 te kom!

Julie-Agustus 2010 – In hierdie tyd kon ons ongeveer 800 Bybels laat gaan na Zimbabwe, Mtubatuba, Hluhluwe, Msinga en Swayimane. Behalwe hierdie plekke het baie mense in en om Pietermaritzburg ook Bybels ontvang, omdat lidmate steeds voorgaan om mense met wie hulle kontak het van Bybels te voorsien.  Ons groottotaal sedert 2009 is 3,802. Hulleluja!

September 2010 – Sedert die begin van die Bybelprojek in Januarie 2009 het ons nou reeds 4,725 Bybels versprei.  Die Here maak vreemde deure oop. ‘n Sakeman uit Gauteng sukkel om daar Suid-Sotho Bybels te bekom en ons kon help met 250 Bybels.  Twee bokse “Good News” is Zimbabwe toe en die Pensioner Supporters Fund-vragmotor het vir ons ‘n boks Shona Bybels uit Zim saamgebring!  Dis bedoel vir die Zimbabwe vlugtelinge in ons omgewing.

Oktober 2010 – Die Bybels het vlerke gekry! Na ‘n spesiale aanbod van Bybelgenootskap, kon ons nog 1,460 sagteband Zulu-Bybels bekostig. Dis bedoel vir die “armste van die armes” in Msinga, Mtubatuba, Swayimane, en die townships rondom Pietermaritzburg.  Dit is asof die Here haastig is dat die Lewende Woord by sy mense moet uitkom en alles val net wonderlik in plek – teen ‘n spoed en met ‘n dringendheid wat ons verstom.

‘n Groot klomp van ons lidmate is steeds besig om elkeen in sy eie kringetjie Bybels te versprei – Afrikaans, Engels, Zulu, Sotho, Xhosa en nou ook Shona.  Alle eer aan die Here wat groot dinge doen!

November 2010 – Ons gemeente het reeds meer as 6,400 Bybels versprei in net minder as twee jaar. Nee, nie ons gemeente nie, want dit is God se werk. ‘n Nuwe deur het in Mayor’s Walk apteek oopgegaan toe die eienaar besluit het om ‘n paar Bybels op die toonbank te plaas. Binne ‘n paar weke is meer as 400 Bybels reeds daar gekoop en mense kom haal nog steeds meer Bybels.  Daar is soveel mooi verhale van mense wie se lewens daardeur verander word.

Desember 2010 – Op 12.12.2010 het die Bybelprojek nog ‘n groot hoogtepunt bereik toe die 7,000 merk verbygesteek is.  Die Bybels vlieg steeds uit die apteek, maar daar is ook baie ander maniere van verspreiding wat steeds soos ‘n suurdeeg werk en meer en meer Bybels by mense laat uitkom wat voorheen nie Bybels gehad het nie. Nog ‘n vreugde is dat CMD ook ingeskakel het deur die aanvraag wat die gemeenskapswerker in haar besoeke aan die landelike gebiede ondervind. Aan die einde van Desember 2010 het ons (nee, die Here Jesus deur ons te gebruik) 7,343 Bybels versprei

Die volledige prentjie van 2011

Januarie 2011 – Bybels vlieg steeds uit die apteek!  Ons begin die derde jaar van die Bybelprojek (2011) met ‘n totaal van 7,343 Bybels wat reeds versprei is en groot verwagting en geloofsoortuiging dat die Here ons steeds verder hiermee wil gebruik.  Reeds op 06.01.2011 verneem ons dat 1,000 Bybels in die verloop van drie maande deur die Mayor’s Walk Apteek versprei is. Verskeie skole, kerkgroepe en bedienings het al van daardie bron gebruik gemaak om die Duif-Bybels te bekom.

Februarie 2011 – Ons bereik die 8,000 merk! Met verloop van hierdie maand het dit duidelik geword dat die Bybelprojek nog lank nie versadigingspunt bereik het nie.  Die Apteek in Mayorsweg versprei steeds Bybels teen ‘n spoed, daar is ook verskeie ander punte waar die aanvraag groot bly. Ons sluit die boekjaar af met ‘n totaal van 8,331.  En ons bly verstom oor die spoed en manier waarop die Here Sy Woord in die wêreld in stuur.

Maart 2011 – Verstommend hoe die behoefte bly groei!  In die tweede helfte van Maart het ons Bybelprojek die 9,000 merk verby gesteek (sedert Jan 2009). Ons het nog ‘n verspreidingspunt in Martins Begrafnisondernemers bygekry. Verder kon 200 Bybels na die “armste van die armes” in die woongebied by Swayimane en in Mtubatuba omgewing versprei word. Soveel lidmate het aktiewe verspreidingspunte opgebou – Bybels word konstant aangevra deur nuwe lesers wat in hulle families en kerke getuig oor die wonderlike seën en vreugde van ‘n eie Bybel.

April 2011 – Ons het die 10,000 merk bereik!  Die Bybelprojek het ’n mooi storie – baie soos die verhaal van die klein seuntjie wat saam met sy ma na die uitvoering van ’n bekende pianis gegaan het. Toe die ligte van die konsertsaal verdof, ontdek die ma dat haar seuntjie nie meer langs haar is nie. Maar die gordyne gaan oop en die ligte fokus op die indrukwekkende Steinway klavier op die verhoog…

Geskok sien die ma haar klein seuntjie voor die klavier sit en onskuldig, met een vingertjie, kom die wysie van “Twinkle, Twinkle, Little Star.”  Op daardie oomblik kom die Maestro op die verhoog, stap vinnig na die klavier en fluister in die seuntjie sê oor: “Hou aan speel. Hou net aan speel.”  Dan leun hy oor en begin met sy linkerhand die basnote invul. Na ’n rukkie reik hy ook na die ander kant van die kind en vul die regterhand in tot ’n vloeiende, jubelende kunswerk. En die seuntjie hou aan speel totdat die meesterwerk voltooi is!

Die gehoor was so betower dat hulle later nie juis kon onthou wat die Maestro alles dié aand gespeel het nie, maar dit was die aangrypendste uitvoering van “Twinkle, Twinkle, Little Star” wat enigiemand nog gehoor het.

So is Pietermaritzburg-Noord gemeente se projek om Bybels by behoeftige mense te kry ’n ongelooflike sukses in die hande van ons Meester, Jesus Christus.  Ons tokkel ook maar met een dom vingertjie, terwyl ons Meester die pas aangee, die reëlings laat vlot, die deure oopmaak, geleenthede skep – en bo alles sy lieflike seën oor ons pogings uitstort.  Dit is die Here se projek en ons loof Hom vir Sy onbeperkte genade!

In Januarie 2009 het ons ’n skamele 100 Bybels aangekoop en op 14 April 2011 het ons die 10,000 merk verbygesteek!  Dit het ‘n omset van net meer as R300,000 geneem en tog het die fondse net nooit opgedroog nie en niemand het nog ophou “speel” nie. Die aanvraag word net groter en groter.  Tydens Pinksterfees in Junie beplan ons ‘n groot Bybel-Dankfees, om al die eer aan die Here te gee!

Mei – Junie 2011 – Bybelfees!  Gedurende Mei het die Getuieniskommissie besluit dat daar fees gehou moet word tot eer van die Here. Pinksterfees – Bybelfees! Om 10,000 Bybels te vier. Toe Pinksterfees aanbreek wat daar reeds 11,500 Bybels versprei. Die Here doen baie meer as wat ons bid of dink!  Meer as 200 Bybels is Transkei toe, 100 is VGK Mtuba toe, nog baie is plaaslik versprei … te veel om tred te hou.

Julie 2011 – Die hoogtepunt was ons uitreik na die Taxistaanplek in die middestad – die tweede keer dat ons die “onbekende” en “gevaarlike” omgewing betree. Die welwillendheid en entoesiasme van die pendelaars, en die dankbaarheid tot by trane van Bybelkopers was weereens merkwaardig. Ons span het baie mooi getuienisse oor ervaring van die liefde van Jesus vir mense in nood. In net ‘n kort oggend is 68 Bybels versprei – al die eer aan ons Here!

Augustus 2011 –  Ons verneem van Bybelgenootskap dat een uit elke tien gesinne in Suid-Afrika nie ‘n Bybel het nie. Dis hier waar ons ‘n verskil probeer maak. Ons Aug-uitreik by die taxistaanplek het weer blydskaptrane laat vloei – 60 Bybels uit, ten spyte van munisipale stakings.

September – Oktober 2011  Aan die einde van Oktober 2011 staan ons groottotaal van Bybels wat nuwe eienaars gekry het op 13,600. Ons uitreike na die Taxi-staanplekke in die middestad het ‘n vaste maandelikse instelling geword. Die Here maak vir ons afsprake waar ongelooflike verhale aangehoor word.  So staan ‘n vrou  met ‘n hardeband Zulu-Bybel in haar hande, terwyl die trane oor haar wange loop. In haar hand het sy R20, maar die Bybel kos R40. Sy neem ‘n uitreiker aan die hand en staan eenkant toe. Sy fluister deur die trane: “My seun is in die tronk. Hy het iemand doodgemaak. Ek bid so dat die Here hom moet red en sy lewe verander. Nou het hy gevra ek moet vir hom ‘n Bybel bring – en hier staan julle vandag met Bybels … maar ek het net R20. Ek kan nie die Bybel koop nie.”  Nog trane en trane.  Die uitreiker haal R20 uit haar sak en sit dit in die stukkende ma se hand. Hulle hou mekaar vas en huil trane van blydskap, terwyl die uitreiker vir haar en haar seun bid.  Dankie, Jesus! U is so goed!  Ons lidmate borg nog 240 Bybels wat saam met die Uitreikspan die laaste naweek in Oktober na VGK Mtuba toe is. Al die eer aan die Here!

November – Desember 2011   Gedurende November het die spoed van ons Bybelverspreiding effens afgeneem. Ons het begin wonder of die behoefte dalk afgeneem het? Miskien het almal wat die Here in gedagte gehad het, nou hulle Bybels gekry? Nogtans het ons navraag gedoen oor Bybelgenootskap se spesiale aanbod van “buy-one-get-one-free” wat hierdie tyd van die jaar in werking tree. En daar is 750 gratis Bybels aan ons toegeken. Zimele het reeds 200 hiervan kom afhaal en Mtuba se 300 wag net vir ‘n geleentheid. Die oorblywende 250 sal DV in 2012 tydens Uitreike gebruik word waar behoeftiges dit  regtig nie kan bekostig nie. En skielik raak ons in die middel van Desember uit Engelse Bybels uit en moet haastig nog bestel:  Die skole in die omgewing gee Bybels as boekpryse en geskenke aan hulle leerders!   Al die eer aan die Here vir 14,400 Bybels wat versprei is!  Dankie Jesus!

Die storie van 2012

Wat ‘n wonderlike vreugde was dit vir ons gemeente om spoedig in 2012 uit te vind dat die projek om Bybels te vesprei – en wat reeds vir drie jaar op wonderlike wyse deur die Here geseen is, nog nie versadigingspunt bereik het nie!

Vroeg in Februarie het die Bybelprojek die 15,000 merk oorgesteek – dit beteken dat die gemeente die afgelope drie jaar net meer as 15,000 Bybels versprei het. Daar is geen beter manier van evangelisasie as om vir iemand ‘n eie Bybel in die hand te gee nie. Die Woord is lewend en werk kragtig om lewens te verander. Ons slagspreuk bly steeds Ps 115:1 – “Nie aan ons nie, Here, nie aan ons nie, maar aan U Naam kom die eer toe!”

Een van vele verspreidingspunte is die Taxi-staanplek in die middestad van Pietermaritzburg. Die Kommissie vir Getuienis het verlede jaar besef dat daar ‘n vaste patroon in ons uitreike daarheen moet wees, sodat ons vir die mense wat meer Bybels wil koop, kan sê wanneer ons weer daar sal wees. So het die uitreike elke eerste Saterdag van elke maand ‘n instelling geword. En die blye gesigte wanneer iemand vir die eerste keer ‘n eie Bybel aan die hart druk, het ook ‘n instelling geword. So het ons dit weer die eerste Saterdag in Februarie 2012 ervaar.

 Nie aan ons nie, Here, nie aan ons nie, maar aan U Naam kom al die eer toe!