Greytown

 Greytown

Ons gemeente se visie is: “Ons almal lewe na die beeld van Christus.”

Kontakinligting:

Leraar: Ds Rudolph Scharneck

Leraar met opdrag Greytown Kinderhuis:  ds PA Swanepoel

Saakgelastigde: Mev A van der Merwe

Tel: 033 4132246 (f)

Kantoorure: Ma.Di, Do, Vr, 10:00-1200

ngkgreytown@umvoti.co.za

Kerkkantoor: tel/faks 033-413-2246 (Ma, Di, Do, Vr 08:00-12:00)

E-pos: ngkgreytown@umvoti.co.za

Kerkgebou: Voortrekkerstraat 154.

 

Histories:

Op 12 September 1859 het die Kerkraad van Pietermaritzburg besluit om die buitewyk Greytown en Groenkloof (Kranskop) af te stig. Die gemeente Greytown is met ‘n ledetal van sowat 250 lidmate gestig. Hulle eerste leraar, Ds LFG Biccard is op 19 Oktober 1861 bevestig, en is in 1867 deur eerw. J Turnbull opgevolg.

Die 1ste kerkgebou is op 16 Desember 1866 ingewy, maar agv ‘n geweldige storm is die gebou in 1879 in puin gelê. ‘n Tweede kerk is gebou en op 7 April 1883 ingewy. Daar is reeds in 1900 besluit om die kerk te vergroot, maar a.g.v. die wêreldoorlog en die depressie kon die bouery nie plaasvind nie. In 1927 word die huidige kerkgebou van steen gebou en die hoeksteen is op 4 Februarie 1928 gelê. Die inwyding het op 17 Augustus 1929 plaasgevind.

Alet van der Merwe (Kerkkantoor).