Dundee

Dundee Kontakbesonderhede

Leraar: Ds. BA Nadel (Brugleraar)

Saakgelastigde: Jorieta Lauwrens

Kerkkantoor: Tel 034 2121919

Kantoorure: Ma-Vr 08:00-13:00

ngkerkdundee@telkomsa.net

Kerkgebou: Wilsonstraat 71

 

Nuus uit Dundee gemeente

 “God se Familie in Aksie”

Ons gemeente word geseën. Twee jaar gelede het ons gemeente onderneem om stelselmatig aandag te skenk aan die geestelike opheffing / onderrig van ons gemeentelede en kerkraad.  Onse Vader het ons geseën om deur harde werk ons Kerkgebou se deure oop te hou, en ons te seën met genoeg fondse.

Op Donderdag 26 Februarie 2009 het Ds. Frikkie van der Merwe en Ds. Ben van Dyk die Kerkraad ingelig rondom ‘n Gemeente-ontwikkelingsprogram.  Verdere fasilitering sal op 16 April 2009 plaasvind.  Ons as Kerkraad is opgewonde om deel te word van hierdie program wat oor ‘n tydperk van twee (2) jaar gevolg sal word. Ons hoop word gebaseer op Hosea 10:12 – Ek het gesê;  “Saai volgens my wil, en julle sal my liefde oes.  Ploeg vir julle ‘n nuwe land!  Dit is nou die tyd om na my wil te vra sodat Ek kan kom en weldade oor julle uitgiet”.

Malan Nel (Dundee)

 

13 Maart 2009

 

Brokkies uit die geskiedenis

Stigtingsdatum: 10.07.1917.

 

Dundee se geskiedenis begin natuurlik lank voor gemeentestigting, toe daar nog net een gemeente Noord van die Tugela bestaan het, nl. Ladysmith. 

 

Reeds in 1862 het ds Frans Lion Cachet van Ladysmith die hoeksteen van die nuwe kerk by Biggarsberg gelê en die naam Ermelo aan die kerkplaas gegee, ter herinnering aan Ermelo in Holland waar hy studeer het. Ná gemeentestigting het die bekende ds GM Pellissier Dundee se eerste leraar geword.

 

Dundee se pragtige kerkgebou, met sy Gerhard Moerdyk-argitektuur, is in 1922 in gebruik geneem. Tans het die gemeente 250 lidmate wat deeltyds deur ds Lewies Boshoff bedien word. (Jorieta Louwrens, Kerkkantoor).