Dokumente

DANIËL dagseminaar Program

________________________

Registrasievorms:

2016 Skolliekamp

2016  Predikantekursus

__________________________

 Persverklarings:

Vreemdelingehaat

Boko Haram Isis Al-Shabaab en ander ekstremistiese Groepe

 

Dokumente: KZN Spesiale Sinodesitting 5 November 2014

Brief aan die verband

Kommunikasie aan sinodes oor die prosesse tov die wysiging van Artikel 1 (1) (2)

Proses in gemeentes

Artikel1

Reglement24

Lidmaatskap

Ring

Stem-Kerkraad

Stem-JA (1)

Stem-NEE (2)

TydskeduleUitslag-JA (a)

Uitslag-NEE (b)

Sakelys Gemeentevergadering

Kontrolelys oor prosesse

Skema

Aankondiging van gemeentevergadering

Gemeenteproses toerusting powerpoint

———————————————————–

KZN Outreach – Minutes, 30 May 2013 
Klik hier vir die aflaaibare Word dokument

————————————–

Bepalinge Lêer

2016 Bepalinge Leer PDF docx

2012 Bepalinge Leer – finaal

2008 Bepalinge Lêer
Klik hier vir die aflaaibare Word document

———————————–

Dokumente KZN Sinode 2012

Besluiteregister vir KZN Sinode 2012
Klik hier vir die aflaaibare PDF document

———————————–

Notule vir die 94ste Sinodevergadering, 15-18 Oktober 2012
Klik hier vir die aflaaibare PDF document

———————————–

Sakelys vir die 94ste Sinodevergadering, 15-18 Oktober 2012
Klik hier vir die aflaaibare Word document

———————————–

Dokumente KZN Sinode 2008

 

Notule KZN Sinode 2008
Klik hier vir die aflaaibare Word document

———————————–

Sinodebesluite en Studiestukke
Kontak die Inligtingkantoor by marinda@ngkzn.org.za of (033) 345 2276.