Dagboek 2016

Kerkkalender: 2016 – 2017

VAKANSIE EN KERKLIKE FEES- EN BIDDAE
  2016 2017
Nuwejaarsdag                    1 Januarie 1 Januarie
Week van gebed             Januarie                               Januarie
Lydensweke begin          7 Februarie         26 Februarie
Aswoensdag                      10 Februarie      1 Maart
Biddag vir Opvoeding en Onderwys        14 Februarie      12 Februarie
Sinodale Dankdag (VS)                  14 Februarie      12 Februarie
Wêreldbiddag vir vroue                               4 Maart                3 Maart
Wêreldbiddag vir mans                                5 Maart                4 Maart
Menseregtedag                                               21 Maart                              21 Maart
Goeie Vrydag                                    25 Maart                              14 April
Paasfees                                                              27 Maart                              16 April
Gesinsdag                                                           28 Maart                              17 April
Dag van Danksegging en Verootmoediging                                                3 April                   2 April
Vryheidsdag                                      27 April                27 April
Werkersdag                                       1 Mei                    1 Mei
Sinodale Bid- en Dankdag (Kaap)             1 Mei                    7 Mei
Hemelvaart                                        5 Mei                    25 Mei
Arbeidsondag                                   8 Mei                    7 Mei
Moedersdag                                      8 Mei                    14 Mei
Pinksterfees                                      15 Mei                  4 Junie
Biddag vir die Ekologie                 5 Junie                  4 Junie
Biddag vir Jeug en Kategese                       12 Junie                               11 Junie
Nasionale Dag vir Blindes                            19 Junie                               18 Junie
Vadersdag                                          19 Junie                               18 Junie
Jeugdag                                                               16 Junie                               16 Junie
Biddag vir Alkoholiste (VS)                         26 Junie                               25 Junie
Biddag vir Middel- en Rehabilitasie-Afhanklikes (NAM)          26 Junie                               25 Junie
Nasionale Vrouedag                                      9 Augustus          9 Augustus
Bybelsondag                                      28 Augustus       27 Augustus
Nasionale Biddag vir Dowes                       4 September      3 September
Leprosiedag (Melaatse)                               11 September   10 September
Sinodale Bid- en Dankdag (VS)  11 September   10 September
Toerustingsondag                                           11 September   10 September
Erfenisdag                                          24 September   24 September
Openbare vakansiedag                                 25 September    
Bediening aan die Jode                2 Oktober                            1 Oktober
Biddag vir Bejaardes                                      2 Oktober                            1 Oktober
Biddag vir Gesondheidsdienste                    16 Oktober         15 Oktober
Hervormingsfees                                            30 Oktober         29 Oktober
Biddag vir Beskermingsdienste                 20 November    19 November
Biddag in Aansluiting by Wêreldvigsdag                27 November    26 November
Wêreldvigsdag                                 1 Desember       1 Desember
Versoeningsdag                               16 Desember     16 Desember
Kersdag                                                                25 Desember     25 Desember
Welwillendheidsdag                                     26 Desember     26 Desember