Tuisblad

ePosduif 19: 18 Augustus 2017

 

Handelinge Buitengewone Algemene Sinode 2016

Volledige Handelinge – Algemene Sinode 2015

 Volledige Handelinge –  ALGEMENE SINODE 2015

 Handelinge Deel I – Algemene Sinode 2015

 Handelinge Deel 2- Algemene Sinode 2015

  Algemene Sinode 2015: Besluiteregister

___________________________________________________

2016 Bepalinge Leer PDF docx

2015 Kerkorde

(2016 Mei )

Neem asseblief kennis  dat  die Kerkorde 2015 reeds vanaf 13 Januarie 2016 van  toepassings was met die publikasie van  die Handelinge.

____________________________________________________

Notule vir die 94ste Sinodevergadering, 15-18 Oktober 2012

Besluiteregister vir KZN Sinode 15-18 Oktober 2012

 _________________________________________________

2016 Predikante konferensie programboekie – Dr Frederick Marais

 2016 KZN predikante konferensie powerpoint – Dr Frederick Marais